Home

Algoritmusok és adatszerkezetek pdf

Algoritmusok és adatszerkezetek II. el®adásjegyzet: Fák Ásványi Tibor asvanyi@inf.elte.hu 2020. szeptember 4 Algoritmusok és adatszerkezetek II. el®adásjegyzet: Elemi gráfalgoritmusok Ásványi Tibor asvanyi@inf.elte.hu 2020. október 5

Algoritmusok és adatszerkezetek 2. Varga Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián 1. gyakorlat Nyílt címzéses hash-elés A nyílt címzésű hash táblákban a láncolással ellentétben egy indexen kizárólag egy értéket tárolunk, azaz a táblában tárolt elemek száma nem haladhatja meg az indexek (egyedi hashek. Algoritmusok és adatszerkezetek 2. Varga Balázs gyakorlata alapján Készítette: Nagy Krisztián 10. gyakorlat Mélységi bejárás 1, 10 A Mélységi bejárás: csúcsok elérési sorrendje efejezés száma súcs Megbeszélés alapján mindig a legkisebb csúcs irányába haladunk 2. Adatszerkezetek és műveleteik 2.1. Tömb, mátrix Létrehozás Meg kell adni az elemek típusát, a tömb nevét, és minden dimenzióhoz az elemszámot. Egy N dimenziós tömb létrehozása általánosan, ahol az elemszám helyén konstans és nevesített konstans állhat Adatszerkezetek és algoritmusok 10. El®adás Bináris keresési fák 2010. január 8. Bevezet® Fa adatszerkezet és m¶veletei Binkerfa Kupac Összefoglaló. Az alapvető algoritmusok adatszerkezetek és a hozzájuk tartozó algoritmusok ismerete elengedhetetlen a programozók számára. Ha implementálásukkal nem is, de működésükkel és használatukkal érdemes tisztában lenni, hiszen ezek segítségével az ember időt spórolhat, mikor saját projektjén dolgozik, mivel rögtön tudja, hogy.

Adatszerkezetek és algoritmusok - unideb

Algoritmusok és adatszerkezetek I. Kuruskód: I304 Heti óraszám: 3+1 Elofeltétel:˝ Diszkrét matematika II, Programozás alapjai Kredit: 7 1. Kurzuscél A kurzus célja olyan ismeretek elsajátítása, készségek és képességek kifejlesztése, amelyek birtokában a hallgat Adatszerkezetek és algoritmusok A gyakorlatokon tárgyalt algoritmusok. pszeudonyelv.html: A gyakorlatokon használt pszeudonyelv leírása (1. gyakorlat) 01_vektor : Vektor - keresések és rendezések (1,2,6,7. gyakorlat) 02_egyirany Egyirányban láncolt lista műveletei (4. gyakorlat) 03. Algoritmusok és adatszerkezetek I. 3. előadás. Sorozattípusok Kupac Prioritási sor Módosítható prioritási sor Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek I. 2020. 06. 10. 9:16 2/39. Kupac A kupac olyan végeselemsokaság (rendezett halmaz), amely rendelkezik az alábbi tulajdonságokkal: 1 beállíthatjuk a kitöltését, valamint keretét. A kitöltésnél színt, és mintát, a keretnél pedig színt és szaggatottságot választhatunk ki. Lehetőségünk van az utolsó művelet visszavonására is (ha történt rajzolás), illetve újbóli alkalmazására, amennyiben már visszavontunk műveletet Fekete István és Danyluk Tamás: 15., 19. fejezet. Az ábrákat készítették. Nagy Tibor, Orgován Krisztina és Fekete István . Vissza a tartalom j egyzékhez. A modul célja és tartalma. A jegyzet az egyetemi informatikus képzés részeként az alapvető adatstruktúrák és algoritmusok ismertetésére vállalkozik

a sor alkalmas egy sorozat feldolgozására, ha a keletkezés és a feldolgozás üteme eltér egymástól. A sor elején mindig a sorba legrégebben betett (legelöl levő) elem látszik. Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek I. 2020. 06. 10. 9:0 TÉRINFORMATIKAI ALGORITMUSOK Topológiai algoritmusok és adatszerkezetek Cserép Máté mcserep@inf.elte.hu 2017. november 22. EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM INFORMATIKAI KA

Algoritmusok és adatszerkezetek - ELT

 1. t a Veremből (V[1..n], k, x, hiba) műveletet tömbös ábrázolás esetén.A k a verem felső elemének indexe (1 ≤ k ≤ n), illetve értéke nulla, ha a verem üres
 2. Algoritmusok, adatszerkezetek I. ÓE-NIK5014 Budapest, 2016. algoritmusok működését. Így a hallgató meggyőződhet arról, hogy más esetekben is helyes megoldást A fejezet végén pedig bemutatunk egy módszert halmazok ábrázolására és ismertetjük a halmazokka
 3. és az adatszerkezetekrolszóló el˝ oadásokhozajánljuk.Mivel az algoritmustervezéstechnikai˝ részleteit is tárgyalja, alkalmas a m˝uszaki szakemberek önképzéséhez is. Ebben a második kiadásban felfrissítjük az egész könyvet

www.inf.elte.h Algoritmusok és adatszerkezetek Feladatgyűjtemény a gyakorlatokhoz. Szerkeszti: Hunyadvári László és Fekete István (Ideiglenes változat) Programtervező matematikus szak Alkalmazott matematikus szak ELTE TTK . Általános számítástudományi Tanszék . Budapest, 2002

Moh algoritmusok. 6. Elemi adatszerkezetek. 7. Keres f k. 8. Has t t bl k. 9. Rendez algoritmusok. 10. Gr falgoritmusok I. 11. Gr falgoritmusok II. nagyZH. A nagyZH-t 2017. december 5.- n (kedd) 18:00-19:30-ig a TIK kongresszusi term ben rja minden gyakorlati csoport. K r nk mindenkit, hogy legk s bb 10 perccel kezd s el tt jelenjen meg Az algoritmusok többségét szóban és olyan pszeudokóddal is megadjuk, amely a programozási tapasztalattal rendelkezo olvasók számára könnyen ért-heto. Az elso kötet 247 ábrát, 157 pszeudokódot és 133 példát tartalmaz, amelyek elose mind a hardver, mind a szoftver oldaláról. Bemutatja az algoritmusok és programok alapvető építőelemeit, valamint a strukturált programok készítésének alapvető szabályait. Az algorit-musok és adatszerkezetek leírására többféle leíró modellt is használ (folyamatábra, Jackson-ábra, reguláris kifejezések és definíciók. tünk, és sok fontos alapfogalmat fogunk áttekinteni. Definíciók Az alábbi definíciókat megjegyezni nem kell. Arra valók, hogy ha bizonytalanok vagyunk valamiben, visszalapo-zunk. Programozás: számítógép-algoritmusok és adatszerkezetek megtervezése és megvalósításuk valamely programozási nyelven A cikkemben azzal foglalkozom, hogyan lehetne az algoritmusok és adatszerkezetek kurzust úgy megújítani, hogy a hallgatók könnyebben és élvezetesebben sajátíthassák el a kurzus isme-reteit. Kulcsszavak: gamification, informatika oktatás, számítógépes gondolkodás, edutainment, al-goritmusok 1. A generációs különbségek [3

Algoritmusok és adatszerkezetek. 2 IKSEK-17AA2G (gyenge) 2 K 0 1 3 3 2+0+0+1 K IKSEK-17AA2G Algoritmusok és adatszerkezetek. 2 IKSEK-17AA1E 0 2 GY 0 0 2 3 0+2+0+0 GY IKSEK-17EVPROGEG Eseményvezérelt programozás IKSEK-17OEPROGEG 2 X 0 2 1 5 3 2+0+2+1 X IKSEK-17ABE Adatbázisok. Adatszerkezetek és algoritmusok 6. El®adás Listák / Lengyelforma II. 2009. november 20. Bevezet® Reprezentáció Kétirányú LL Java ókd Lengyelforma Összefoglaló Bevezet® 6. El®adás Listák / Lengyelforma II. Adatszerezetekk és algoritmusok

Farkas Rich rd - Algoritmusok s adatszerkezetek

Adatszerkezetek 2. Dr. Iványi Péter - PDF

 1. Adatszerkezetek és algoritmusok A gyakorlatokon tárgyalt algoritmusok. pszeudonyelv.html: A gyakorlatokon használt pszeudonyelv leírása (1. gyakorlat) 01_vektor : Vektor - keresések és rendezések (2.-4. gyakorlat) 02_egyirany Egyirányban láncolt lista műveletei (4-5. gyakorlat).
 2. Reprezentáció és implementáció, algoritmusok, a halmaz és a multihalmaz, tömbök. Adatszerkezetek és algoritmusok eloadás˝ 2020. február 25. Kósa Márk, Pánovics János, Szathmáry László és Halász Gábor Debreceni Egyetem Informatikai Ka
 3. Az ELTE IK Programtervező Informatikus BsC képzésén belüli Algoritmusok és Adatszerkezetek 1 tantárgy jegyzetei a teljes félévből. Mindent visszatöltöttem a weblap frissítésekor, pont úgy, ahogy az az eredetin is megtalálható volt. Az utolsó két algotitmus előadás. 2010. december 15

2011. 05. 17. Algoritmus 2 előadás + Meglepi. Az Algoritmusok és adatszerkezetek 2 tantárgy utolsó előadásának jegyzete. A zip-ben egy kis meglepetést is találhattok, különösen jól jöhet azoknak, akik nem voltak ott az utolsó órán! Azért nem írom ki, hogy mi az, mert a Tanár úr kérte, hogy ne nagyon terjesszük, de azokra való tekintettel akik nem voltak ott. Adatszerkezetek és algoritmusok Author: vaszil Created Date: 2/13/2018 4:34:13 PM. Adatszerkezetek Listák Az adatszerkezetek osztályozása 2. Az R reláció szerint 2.3 Szekvenciális adatszerkezetek A szekvenciális adatszerkezet olyan <A, R> rendezett pár amelynél az R reláció tranzití

Algoritmusok és adatszerkezetek jegyzet Fekete István

Kombinatorikai algoritmusok Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek II. 2013.05.08. 2 A kombinatorika: egy véges halmaz elemeinek valamilyen szabály alapján történő csoportosításával, kiválasztásával, sorrendbe rakásával foglalkozik (Wikipedia) Tipikus kombinatorikai feladatok: részhalmazok képzés Speciális bináris fa a keresőfa és a kupac. A bináris keresőfa alakja általános, olyan jellegű, mint amilyen a 7.1. ábrán szerepel. A kupac - alakját tekintve - majdnem teljes és balra tömörített bináris fa. Mindkét fát jellemzik még a csúcsokban tárolt értékek között fennálló összefüggések is. Vissza a tartalom j egyzékhe A jegyzet er®teljesen épít az Algoritmusok, adatszerkezetek I. jegyzet [9] anyagára, az ott bevezetett fogalmakat (típusok, strukturált programozás, stb.) és technikákat (programozási tételek, rendezések, stb.) itt már ismertnek tekintjük, így azok újbóli bemutatására már nem kerül sor. Hasonló módo Disztributív és párhuzamos problémák megoldása - módszertanok, adatszerkezetek és algoritmusok Tátrai Antal Doktori értekezés tézisei Eötvös Loránd Tudományegyetem Komputeralgebra Tanszék Témavezető: Dr. Kovács Attila Informatika Doktori Iskola Dr. Benczúr András D.Sc. Az informatika alapjai és módszertana doktori progra

Adatszerkezetek és algoritmusok

Kereső és rendező algoritmusok működése, leírása és megvalósítása C nyelven. 6. 3 Matematikai algoritmusok működése, leírása és megvalósítása C nyelven. 7. 3 Állapotgépek elmélete leírása és megvalósítása C-ben és egy ismert assemblerben. 8. 3 Egyszerű adatszerkezetek, tömb, stack, fifo megvalósítása C-ben. 9. A rendezett nem jelenti, hogy az adatok csoportosítva vannak, csak azt, hogy megőrzik a beviteli sorrendjüket. Más struktúrák, mint például a linkelt lista és a verem nem határozható meg ilyen módon, mivel specifikus műveletek tartoznak hozzájuk.. Fordítás. Ez a szócikk részben vagy egészben a List of data structures című angol Wikipédia-szócik Algoritmusok fogalmával kapcsolatban Lovász László és Gács Péter [61], valamint Rónyai Lajos, Ivanyos Gábor és Szabó Réka [83], van Leeuwen [110] és Wilf [115] könyvét ajánljuk. 2. fejezet (fordító Iványi Anna, lektor Recski András

Algoritmusok és Adatszerkezetek 1 - immanuel60

8. Adatszerkezetek diszjunkt halmazokra (unió-holvan adatszerkezet útösszenyomással és ennek elemzése). Megmaradó (persistent) adatszerkezetek, lusta kiértékelés. 9. Homogén és nem homogén lineáris rekurziók megoldása, az Akra-Bazzi formula, mester tétel. Példák rekurzív algoritmusok lépésszámának becslésére algoritmus és pontosan n−1 összehasonlítást végez. A rekurzió mélysége legfeljebb A rekurzió mélysége legfeljebb d log ne .Eztafajtahozzáállástszokásoszdmegésuralkodj módszernekisnevezni Az adatszerkezet megvalósítása adattípusok, hivatkozások és egy programnyelv által biztosított, rajtuk elvégzett műveletek felhasználásával történik. A különböző adatszerkezetek más-más alkalmazásoknál használhatók, közülük némely nagy mértékben bizonyos feladatokra specializált BSc Matematika Alapszak Tantárgyleírás 2020. Eötvös Loránd Tudományegyetem Természettudományi Kar Matematikai Intéze

Algoritmusok és Adatszerkezetek 2 - immanuel60

1 Ismétlés, és gyakorlás: Egyszer? adatszerkezetek, algoritmusok, függvények ♦ 1.1 Mese ♦ 1.2 Szótárak kezelése • 2 Összetettebb feladatok ♦ 2.1 Tökéletes számok ♦ 2.2 Szószámláló, szótár segítségével ♦ 2.3 Gyök számítás intervallum felezéssel ♦ 2.4 Buborék rendezés ♦ 2.5 Szigetek megszámlálása Tárgyfelelelős - Programozási nyelvek és algoritmusok, Adatszerkezetek és algoritmusok, Java programozás, Haladó Java programozás, Mobil alkalmazásfejlesztés alapjai, Android alkalmazásfejlesztés; 2013. 09. 01. - 2014. 09. 30. Tanársegéd - Pázmány Péter Katolikus Egyetem Információs Technológiai és Bionikai Ka Kereső és rendező algoritmusok működése, leírása és megvalósítása C nyelven. Matematikai algoritmusok működése, leírása és megvalósítása C nyelven. Állapotgépek elmélete leírása és megvalósítása C-ben és egy ismert assemblerben. 2. 3 Egyszerű adatszerkezetek, tömb, stack, fifo megvalósítása C-ben A Python programozási nyelv Takács Gábor 1. Bevezetés Programozási alapfogalmak • Algoritmus: Valamely feladat megoldására alkalmas véges hosszú lépéssorozat.A fogalom hétköznapi feladatokra is alkalmazható (pl. Sacher-torta készítés, könyvespolc takarítás :-)

Adatszerkezetek. Listák - PDF

Video: Algoritmusok és adatszerkezetek / Bináris fák (8

Kerti szamóca, a konténeres ültetés a kertben is szóba

Algoritmusok és adatszerkezetek 26 4. Programozási nyelvek és módszerek 30 5. Információs hálózati szolgáltatások I. 7 6. Könyvtári informatika. 6 Összesen 108 Téma: Bemutatkészítés, grafika és médiainformatika Bemutató A bemutató fogalma, alkalmazási területei.. Adatszerkezetek és algoritmusok 6 2 2 K A 2 2 INBMM0208E INBMM0208L Matematika mérnököknek 2 6 2 2 K A INBMM0104 INBMM0105 2 2 INBMM0313E INBMM0313L Valószínűségszámítás és matematikai statisztika 6 2 2 G INBMM0104 INBMM0105 1 3 Gazdasági és humán ismeretek - teljesítendő 15 kredit. Halmaz, mint absztrakt adattípus. LÁSD: Algoritmusok és adatszerkezetek I. kurzus. Jaav programozási nyelv: például Set interfész; AbstractSet, HashSet osztály. Prgroamozó geknéléc szoktak ilyen kérdéseket feltenni, mint éldáulp a következ®. anV gye tömb, melynek elemei tetsz®legesen nagy gésze számok. Listázza azon számokat

Video: 1. fejezet - Matematikai és Informatikai Intéze

Algoritmusok és adatszerkezetek I

 1. Algoritmusok és adatszerkezetek - 1. I924 . Roskó Tibor Electra Signature: ügyfélkapu, PDF/a XMP alapú dokumentum hitelesítő szolgáltatás DE IK 16:00- 16:20 Szák-Kocsis Csilla Globális hőmérséklet előrejelzések statisztikai utófeldolgozása DE I
 2. áriumért felel ős tanár neve Ionescu Klára 2.4 Tanulmányi év 1 2.5 Félév 2 2.6 Értékelés módja vizsga 2.7 Tantárgy típusa kötelez ő -alap 3. Teljes.
 3. Tantárgy neve Adatszerkezetek és algoritmusok Tantárgy kódja INO1101 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont 4 Heti kontakt óraszám (elm.+gyak.) 1+2 Félévi követelmény Kollokvium Előfeltétel (tantárgyi kód) Tantárgyfelelős neve és beosztása Dr. Vályi Sándor, főiskolai docens Tantárgyfelelős tanszék/intézet kódja M
 4. 4.3.5 Megszámlálható és nem megszámlálható adattípusok 23 4.3.6 Konverziók 23 4.3.7 Globális- és lokális adatok kezelése, az adatok láthatósága 24 4.4 ÖSSZETETT ADATSZERKEZETEK 27 4.4.1 Tömbök, sorozatok 27 4.4.2 Halmaz típus 27 4.4.3 Rekord típus 32 4.4.4 Sor adattípus, FIFO 32 4.4.5 Verem adattípus 3
 5. Járdán Tamás-Pomaházi Sándor: Adatszerkezetek és algoritmusok EKTF Líceum Kiadó, Eger Zsakó László: Programozási feladatok I. II. Kossuth Könyvkiadó 6. A tantárgy tárgyi szükségletei és ellátása - Tantárgy neve Operációs rendszerek Tantárgy kódja ST1301 Meghirdetés féléve 2 Kreditpont

Adatszerkezetek listája - Wikipédi

 1. árium: X El őtanulmányi felté-tel: 1., 2. Értékelés: Kollokvium: X Gyakorlati jegy: X Tantárgy célja: Általánosan használt algoritmusok és egyszer ű, hasznos típusok/adatszerkezetek megismerése; a
 2. Marton László, Fehérvári Arnold: ALGORITMUSOK ÉS ADATSTRUKTÚRÁK Az állomány megtekintéséhez kattintson az alábbi ugrópontra: Marton-Fehérvári Adatszerk.pdf . Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald L. Rivest, Clifford Stein: ÚJ ALGORITMUSOK
 3. Biczók Sándor (2006) Az algoritmusok és adatszerkezetek I. kurzus algoritmusainak megvalósítása C# nyelven. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem. PDF 2006_biczok_sandor_06_12.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg Megtekintés (241kB) PDF 2006_biczok_sandor_06_12_biralat.pdf.
 4. Algoritmusok és elemi adatszerkezetek a középiskolában Tímár Csaba Jenő (2009) Algoritmusok és elemi adatszerkezetek a középiskolában. MA/MSc, Szegedi Tudományegyetem. PDF 2009_timar_csaba_jeno_09_128.pdf Hozzáférés joga: Csak nyilvántartásba vett egyetemi IP-kről nyitható meg Megtekintés (700kB) PDF 2009_timar_csaba_jeno_09.
 5. C++ nyelven és Pascalban Motiváció A Programozási alapismeretek tárgyban az algoritmizáláshoz struktogramot, a kódoláshoz C++ nyelvet használunk, az Algoritmusok és adatszerkezetek c. tárgyban (a közoktatásban elterjedt szokásoknak megfelelően) magyar kulcs-szavú pszeudokódot, illetve (Free)Pascal nyelvet
 6. Algoritmusok és adatszerkezetek vizsgajegyze
 7. felsőoktatásban Algoritmusok és adatszerkezetek tantárgynál, illetve, az egyszerűbb algoritmusokkal kiegészí tve a közoktatás hasz nos segédeszközévé is válhat

Haladó adatszerkezetek és algoritmuselemzési techniká

Angol nyelvű szakmai szövegek értelmezése és felhasználása Munka-, baleset-, tűz- és környezetvédelmi előírások Szakmai készégek Aritmetikai és logikai műveletek alkalmazása Programozási tételek alkalmazása Elemi algoritmusok és adatszerkezetek alkalmazása Angol nyelvű, olvasott szakmai szöveg megértés Adatszerkezetek és algoritmusok Operációs rendszerek 1 A mesterséges intelligencia alapjai Adatbázisrendszerek Bevezetés a számítógépi grafikába Hálózati architektúrák és protokollok Programozási környezetek . Könyvtárostanár A könyvtári feldolgozás és szolgáltatás modern eszközei. Az algoritmusok és adatszerkezetek leírására többféle leíró modellt is használ (folyamatábra, Jackson-ábra, reguláris kifejezések és definíciók), valamint a C programozási nyelv segítségével ezekre implementációs példákat is mutat

Ez az oldal a 2004-ben indított algoritmus szakkör melléktermékeként született. Leginkább a szakkör feladatainak és jegyzeteinek tárolása a célja, de az informatika értettségire készülők is találhatnak rajta hasznos anyagokat Algoritmusok, Adatszerkezetek, Programozás módszertan 1996. szept. -2000. jún. Számítástechnika szakos tanár és kommunikációs szakember (elektronikus sajtó szakirány) Eszterházy Károly Tanárképző Főiskola Informatika, Algoritmusok és adatszerkezetek, Programozás módszertan; Kommunikációs gyakorlatok, Elektronikus sajt Algoritmusok és adatszerkezetek alkalmazása a tehetség-gondozásban, a hazai és nemzetközi versenyeken való feladatmegoldásban. A hallgatók a gyakorlatokon tematikusan csoportosított versenyfeladatokat oldanak meg, felkészülnek a tehetség-gondozásbeli feladatok megoldására

Bazischat - bazis chat, egy regisztráció mentes magyar chat

Adatszerkezet - Wikipédi

Rendezési algoritmusok: Buborékos és beillesztéses rendezés. Fájlkezelés Szöveges fájlok. Műveletek fájlokkal. Programozási tételek, rendezések Összetett adatszerkezetek: struktúra. Struktúra alkalmazása tömbök, illetve mátrixok esetében. Összetett adatszerkezetek: verem és sor. Verem és sor megvalósítása, alkalmazása Algoritmusok és adatszerkezetek 2 2+1 3+1 koll.+gyj. Imreh Csanád A számítástudomány alapjai 2+1 3+1 koll.+gyj. Ésik Zoltán A gazdasági blokk kötelező tárgyai: tárgy neve heti óraszám kredit számonkérés tárgyfelelős Pénzügyi alapismeretek 2+0 3 koll.+gyj. Kiss Gábor Dávi Az adatszerkezetek és algoritmusokban ki segítene? A jegyzet kevés a sikeres vizsgához... az alap tételeket kellene elmagyaráznia érthetően. és neked a programozási tételek sem mennek, a jegyzeted magyarázatával sem, akkor lehet, hogy másik jegyzet helyett inkább másik pályán kéne elgondolkodnod. szájbarágós. Pap Gáborné, Szlávi Péter, Zsakó László: Adatszerkezetek II. 2015.02.18. 8:00 Számított gráf - kannák - számítás Egy gazdának három különböző űrtartalmú tejeskannája van, amelyekbe teli állapotban A, B és C liter tej fér. Van továbbá egy negyedik kannája, ennek az űrtartalmát nem ismeri, csa

Gráfok és algoritmusok elmélet

1) Algoritmusok és adatszerkezetek 1.1. optimalizálási eljárások 1.2. matematikai feladatok elméleti és empirikus vizsgálata 1.3. numerikus és nem numerikus számítógépes matematikai módszerek 1.4. kriptográfia 1.5. elméleti számítástudomány és programozás elmélet 1.6. adatbázisok lekérdezése, kezelése 1.7 NBT_PI211K3 Adatszerkezetek és algoritmusok ea. 3 Kollokvium 2 0 0 2 2 4 Kötelező NBT_PI212G3(TT), NBT_PI212G3 Adatszerkezetek és algoritmusok gy. 3 Gyakorlati jegy 0 2 0 2 2 4 Kötelező - NBT_PI266G2 Alkalmazott logika 2 Gyakorlati jegy 0 2 0 2 2 3 Kötelezően választott NBT_IM722K3(TF) gépünkbe, a háttérben kriptográ ai algoritmusok gondoskodnak arról, hogy illetéktelenek ne hallgathassanak le minket, ne ismerjék meg banki adatainkat, és ne tudják meg jelsza-vunkat. Éppen ezért fontos, hogy gyors, ugyanakkor biztonságos algoritmusaink legyenek, és ezeket hatékonyan tudjuk implementálni a meglev® eszközeinken Minimális költségű feszitőfa keresése Prim módszerével, Kruskal algoritmusa és az unióüholvan adatszerkezet. Általános algoritmus-tervezési módszerek: mohó algoritmus, oszd meg és uralkodj, dinamikus programozás, elágazás és korlátozás. Közelitő algoritmus a ládapakolás és az euklideszi utazóügynök problémára Hardvereszközök fajtái és jellemzőik. Neumann-elvű és más számítógépek. Analóg és digitális jelek. A kommunikáció folyamata. Az információmennyiség és mértékegységei Karakterek kódolása, számok ábrázolása. A számítástechnika múltja, jelene, jövője Az első számítógépek. Számítógép-generáció

Algoritmusok és Adatszerkezetek I. EA pdf-t válaszd és ne az előadót 2020-07-29 18:02 forum topic indítás jelentem 4: 5: 1: 1: 1: Algoritmusok és Adatszerkezetek I. EA Halk, lassú, monoton. Én nagyon nem vagyok válogatós tanárokat illetően, ha érdekel a téma bárkire oda tudok figyelni kb, de ezek az órák leírhatatlanul. LBT_PI211K3 Adatszerkezetek és algoritmusok ea. 3 Kollokvium 10 0 0 2 2 4 Kötelező LBT_PI212G3(TT), LBT_PI212G3 Adatszerkezetek és algoritmusok gy. 3 Gyakorlati jegy 0 20 0 2 2 4 Kötelező - LBT_PI106K3 Algoritmusok tervezése és elemzése ea. 3 Kollokvium 15 0 0 3 3 3 Kötelező LBT_PI107G2(TT), LBT_PI107G2 Algoritmusok tervezése és. • Általános algoritmusok -Feladat ↔Feladatosztály ↔Algoritmusosztály • Feladatosztály típusai -egy sorozat → egy érték -egy sorozat → egy sorozat -egy sorozat → több sorozat -több sorozat → egy soroza IP-08aAA2G Algoritmusok és adatszerkezetek 2 2GY 2-4 0+2 GY IP-08aFNYEG Formális nyelvek és automaták 2X 1 1 4IP-08DM1 2 2+1 X IP-08aMIAE Mesterséges intelligencia alapjai 2 K 1 3 IP-08aLSZE, IP-08aAA2 6 2+0 K IP-08PAEG Programozási alapismeretek 2X 2 1 5-1 2+2 X IP-08SZGAEG Számítógépes alapismeretek 2X 2 1 5-1 2+2 X.

 • John moulder brown.
 • Diófa rönk szárítása.
 • Vitruvius építészet.
 • Hideg krémlevesek.
 • Ferdenyak torna.
 • A20 kapu hiba.
 • Baktai tengerszem.
 • Valore csempe.
 • Joint Solution.
 • Eper tápoldat házilag.
 • Második keresztnév felvétele.
 • Bakony szállás faház.
 • Viasz eltávolítása szélvédőről.
 • Kakukkfű tea pajzsmirigy.
 • Al ko utánfutó alkatrész.
 • Mázli a csodakutya online.
 • Vörösmoszatok jellemzői.
 • Rövid vetítési távolságú projektor.
 • Társasházi közös képviselő lemondása.
 • Kutya hasa morog.
 • Feröeri kiejtés.
 • Spitalul judetean de urgente miercurea ciuc.
 • Baradlay jenő.
 • Bariton.
 • Űrszonda naprendszer.
 • Ipoly 712 ár.
 • Egyszerű motor rajz.
 • Condor season 2.
 • Használtautó debrecen sámsoni út.
 • Beatles dalok időrendben.
 • Rey Mysterio 2019.
 • Takarító cég győr.
 • Kiskőrös polgármesteri hivatal adócsoport.
 • Maternity gyermekorvos.
 • Gazdabolt fűmag.
 • Szicília maffia.
 • Oxálsav képlete.
 • Perthes kór kutya műtét után.
 • Aspektus jelentése.
 • Pipelife press.
 • 110 es kislány alkalmi ruha.